O nas

Zapraszamy - zim? ca??e rodziny do jazdy na nartach lub snowboardzie na malowniczo po??o??onym stoku w Wi??le Nowej Osadzie. Trasa narciarska ma d??ugo??? ok 250m, jest sztucznie na??nie??ana i przygotowywana przez ratrak. O??wietlenie i nag??o??nienie trasy narciarskiej pozwala korzysta? z jej walorów do pó??nych godzin nocnych. Na ca??ej d??ugo??ci wyci?gu zje??d??amy w dó?? po lekko pochy??ej trasie, idealnej dla ??rednio zaawansowanych amatorów bia??ego szale??stwa oraz pocz?tkuj?cych, którzy odnajd? tu wy??mienite warunki do stawiania pierwszych kroków na nartach czy te?? snowboardzie. Dla zainteresowanych chc?cych szybko i bezpiecznie nauczy? si? jazdy zapewniamy fachow? opiek? naszych wykwalifikowanych instruktorów. Krajobraz rozpo??cieraj?cy si? ze szczytu trasy stanowi szczególn? atrakcj? tej okolicy. Mo??na tu podziwia? wspania??e szczyty Beskidów takie jak: Kozi??ce, Sto??ek, Ma??y Sto??ek, Kobyla, Skolnity, Soszów, Czantoria i Równica.

Przy dolnej stacji znajduje si? restauracja gdzie po udanych szusach mo??na uzupe??ni? stracone kalorie, a tak??e bardzo dobrze wyposa??ony sklep sportowy i wypo??yczalnia sprz?tu narciarskiego.


Copyright © 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by Patryk Kłoda pat15.net Patryk Kłoda - Informatyka, Fotografia, Poligrafia